User Tools

Site Tools


2-t-m-a-l-cu-n-tr-i-396-t-ng

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2-t-m-a-l-cu-n-tr-i-396-t-ng [2018/12/03 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id=""><​p><​strong><​p>​Chiều 27.11, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo, 2 đợt mưa lũ vừa qua (ảnh hưởng của bão số 8 và 9), địa phương này bị "​cuốn trôi" 396 tỉ đồng. </​p></​strong></​p><​p>​Cụ thể, trong các đợt mưa lũ nói trên, nhiều tuyến đường, khu dân cư, khu sản xuất bị ngập sâu trong nước. Thời gian tiêu thoát nước chậm, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. </​p><​p>​Trên địa bàn có khoảng 1.000 ha lúa bị ngập, hư hỏng; hơn 200 ha rau màu, 10 ha cây ăn quả bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại khoảng 60 tỉ đồng. </​p>​ 
 + <​span class="​storyimage fullwidth inlineimage"​ data-aop="​image">​ 
 +<span class="​image"​ data-attrib="​Được Lao Dong cung cấp"​ data-caption="​Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Khánh Hòa báo cáo 2 đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh này thiệt hại 396 tỉ đồng. Ảnh: Nhiệt Băng" data-id="​97"​ data-m="​{&​quot;​i&​quot;:​97,&​quot;​p&​quot;:​96,&​quot;​n&​quot;:&​quot;​openModal&​quot;,&​quot;​t&​quot;:&​quot;​articleImages&​quot;,&​quot;​o&​quot;:​1}">​ 
 + <​img alt="​Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Khánh Hòa báo cáo 2 đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh này thiệt hại 396 tỉ đồng. Ảnh: Nhiệt Băng" data-src="​http://​www.msn.com/​{&​quot;​default&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​80&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​60&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBQ9uzm.img?​h=600&​amp;​w=799&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​quot;​},&​quot;​size3column&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​62&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​47&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBQ9uzm.img?​h=468&​amp;​w=624&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​quot;​},&​quot;​size2column&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​62&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​47&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBQ9uzm.img?​h=468&​amp;​w=624&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​quot;​}}"​ src="​http://​static-entertainment-eas-s-msn-com.akamaized.net/​sc/​9b/​e151e5.gif"/></​span>​ 
 +<span class="​caption truncate">​ 
 + <​span class="​attribution">​© Được Lao Dong cung cấp</​span>​ 
 + Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Khánh Hòa báo cáo 2 đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh này thiệt hại 396 tỉ đồng. Ảnh: Nhiệt Băng 
 +</​span>​ 
 +</​span>​ 
 +<​p>​Về công trình thủy lợi, sạt lở, trôi đá gia cố hạ lưu tràn xả lũ hồ chứa nước Đồng Bò với khối lượng 1.400 m3; nước lũ cuối trôi hơn 50m kênh chính Nam hồ chứa nước Cam Ranh; hơn 8.310 m3 kênh mương nội đồng bị hư hỏng; 2.830 m bờ sông, suối bị sạt lở (phải làm kè lại để gia cố). </​p><​p>​Về công trình giao thông, hơn 32 tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng, gây chia cắt giao thông với tổng khối lượng đất, đá sạt lở hơn 35 nghìn m3; 5 cầu, tràn bị xói lở; nhiều tuyến đường giao thông liên xã bị xói lở, hư hỏng với tổng thiệt hại ước tính khoảng 70 tỉ đồng. </​p>​ 
 + <​span class="​storyimage fullwidth inlineimage"​ data-aop="​image">​ 
 +<span class="​image"​ data-attrib="​Được Lao Dong cung cấp"​ data-caption="​Thời gian tiêu thoát nước chậm, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Ảnh: Nhiệt Băng" data-id="​98"​ data-m="​{&​quot;​i&​quot;:​98,&​quot;​p&​quot;:​96,&​quot;​n&​quot;:&​quot;​openModal&​quot;,&​quot;​t&​quot;:&​quot;​articleImages&​quot;,&​quot;​o&​quot;:​2}">​ 
 + <​img alt="​Thời gian tiêu thoát nước chậm, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Ảnh: Nhiệt Băng" data-src="​http://​www.msn.com/​{&​quot;​default&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​80&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​60&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBQ9fh0.img?​h=600&​amp;​w=799&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​quot;​},&​quot;​size3column&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​62&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​47&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBQ9fh0.img?​h=468&​amp;​w=624&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​quot;​},&​quot;​size2column&​quot;:​{&​quot;​load&​quot;:&​quot;​default&​quot;,&​quot;​w&​quot;:&​quot;​62&​quot;,&​quot;​h&​quot;:&​quot;​47&​quot;,&​quot;​src&​quot;:&​quot;//​img-s-msn-com.akamaized.net/​tenant/​amp/​entityid/​BBQ9fh0.img?​h=468&​amp;​w=624&​amp;​m=6&​amp;​q=60&​amp;​o=f&​amp;​l=f&​quot;​}}"​ src="​http://​static-entertainment-eas-s-msn-com.akamaized.net/​sc/​9b/​e151e5.gif"/></​span>​ 
 +<span class="​caption truncate">​ 
 + <​span class="​attribution">​© Được Lao Dong cung cấp</​span>​ 
 + ​Thời gian tiêu thoát nước chậm, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Ảnh: Nhiệt Băng 
 +</​span>​ 
 +</​span>​ 
 +<​p>​Về giáo dục, nhiều trường học bị ngập do mưa lũ, làm hư hỏng nhiều trang thiết bị và đồ dùng dạy học. <​span>​Mưa lũ cũng khiến một số doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Đắc Lộc (Nha Trang) bị nước lũ làm ngập kho, nhà xưởng, gây hư hỏng máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất.</​span></​p><​p>​Riêng đợt mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, Khánh Hòa không có thiệt hại về người. Tuy vậy, đợt mưa lũ ngày 18.11 đã cướp đi 19 mạng người (trong đó 10 người tại xã Phước Đồng, chủ yếu do sạt lở núi - PV). </​p><​p>​Đáng chú ý, 5 khu dân cư tại các xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Trường, Phước Đồng, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Phương và một số địa phương khác bị sạt lở đất, khiến 200 ngôi nhà bị sập. </​p><​p>​Tổng thiệt hại trong 2 đợt lũ tại báo cáo do ông Lê Tấn Bản - Giám đốc Sở NNPTNT, Phó trưởng Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa ước tính trên 396 tỉ đồng. </​p>​ 
 +  
 +</​div>​ 
 +</​HTML> ​ ~~NOCACHE~~
2-t-m-a-l-cu-n-tr-i-396-t-ng.txt · Last modified: 2018/12/03 17:14 (external edit)