User Tools

Site Tools


98-s-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

98-s-wikipedia [2018/12/03 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <div id="​bodyContent">​
 + <​p>​ Từ Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí </​p>​ <​div id="​contentSub"><​span class="​mw-redirectedfrom">​ (Chuyển hướng từ Số 98) </​span></​div>​
 + Chuyển sang điều hướng
 +Chuyển đến tìm kiếm
 +<div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Số tự nhiên </​p><​p><​b>​ 98 </b> (<b> chín mươi tám </b>) là số tự nhiên sau 97 và trước 99.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_mathematics">​ Trong toán học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_astronomy">​ Trong thiên văn học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_computing">​ Trong máy tính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_space_travel">​ Trong không gian du lịch </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​ MPTA-098, Bài kiểm tra động lực chính được xây dựng như một hệ thống thử nghiệm cho chương trình Space Shuttle </li>
 +<​li><​i>​ Pathfinder </i> (OV -098), một mô phỏng tàu con thoi được NASA chế tạo vào năm 1977 </li>
 +<li> STS-98, tàu con thoi <i> Atlantis </i> nhiệm vụ được đưa ra ngày 7 tháng 2 năm 2001 </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_other_fields">​ Trong các lĩnh vực khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​82px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Tabliczka_E98.svg/​80px-Tabliczka_E98.svg.png"​ width="​80"​ height="​50"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Tabliczka_E98.svg/​120px-Tabliczka_E98.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​Tabliczka_E98.svg/​160px-Tabliczka_E98.svg.png 2x" data-file-width="​210"​ data-file-height="​130"/> ​ </​div></​div> ​
 +<​p><​b>​ Chín mươi tám </b> là:
 +</p>
 +<​ul><​li>​ Số nguyên tử của californium,​ một actinide </li>
 +<li> +98, mã cho cuộc gọi điện thoại quay số trực tiếp quốc tế đến Iran </li>
 +<li> 98 độ, một ban nhạc nam người lớn đương đại người Mỹ </li>
 +<li> 98,6 độ F là nhiệt độ cơ thể bình thường [19659016] &​quot;​98.6&​quot;,​ một bài hát hit năm 1967 của Keith </li>
 +<li> 10-98 mã trong mã cảnh sát có nghĩa là &​quot;​Chuyển nhượng hoàn thành&​quot;​ </li>
 +<li> Số lượng con trai của Ater trong cuộc Tổng điều tra của những người đàn ông Israel khi trở về từ lưu vong (Kinh thánh, Ezra 2:16) </li>
 +<li> Bãi biển 98th Street, thường được gọi là Beach 98th Street – Playland, một trạm trên đường tàu điện ngầm IND Rockaway Line của thành phố New York </li>
 +<li> Expo &#​39;​98,​ Hội chợ thế giới được tổ chức tại Lisbon, Bồ Đào Nha, từ tháng 5 đến tháng 9 năm 1998 </li>
 +<li> Oldsmobile 98, một chiếc ô tô cỡ lớn và là bộ phận cao cấp nhất trong phân khúc General Motors của General Motors </li>
 +<li> Power98FM, đài phát thanh tiếng Anh của SAFRA Radio ở Singapore </li>
 +<​li><​i>​ Power 98 </i> (phim ), một bộ phim năm 1996 với sự tham gia của Eric Roberts về một đài phát thanh nói chuyện ở Los Angeles. </li>
 +<li> &​quot;​Power 98&​quot;​ , biệt danh chính thức của đài phát thanh WPEG, tại Charlotte, North Carolina </li>
 +<li> Saab 98, một dự án của nhà sản xuất ô tô Saab cho một cuộc đảo chính combi dựa trên Saab 95 </li>
 +<​li><​i>​ Tinh thần &#39;98 </​i>​một con tàu thuộc sở hữu của Cruise West được xây dựng để chứa 98 hành khách </li>
 +<​li><​i>​ Đường mòn &#39;98 </​i>​một bộ phim phương Tây 1928 </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_sports">​ Trong thể thao </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181128034052
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.468 seconds
 +Real time usage: 0.604 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1944/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 213746/​2097152 bytes
 +Template argument size: 734/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 2860/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.130/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.02 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 332.666 ​     1 -total
 + ​55.04% ​ 183.111 ​     1 Template:​Infobox_number
 + ​40.17% ​ 133.622 ​     1 Template:​Infobox_number/​box
 + ​37.88% ​ 125.998 ​     1 Template:​Infobox
 + ​27.06% ​  ​90.024 ​    11 Template:​Navbox
 + ​26.55% ​  ​88.337 ​     1 Template:​Reflist
 + ​22.64% ​  ​75.327 ​     1 Template:​Cite_web
 + ​17.87% ​  ​59.445 ​     1 Template:​Integers
 + ​13.14% ​  ​43.728 ​     1 Template:​Short_description
 + ​12.21% ​  ​40.621 ​     1 Template:​Pagetype
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​407350-0!canonical and timestamp 20181128034052 and revision id 849829425
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div></​pre>​
 +</​HTML> ​ ~~NOCACHE~~
98-s-wikipedia.txt · Last modified: 2018/12/03 17:14 (external edit)