User Tools

Site Tools


alan-simpson-ch-nh-tr-gia-ng-i-anh-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

alan-simpson-ch-nh-tr-gia-ng-i-anh-wikipedia [2018/12/03 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML> ​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
  
 +<​p><​b>​ Alan John Simpson </b> (sinh ngày 20 tháng 9 năm 1948) là cựu chính trị gia Đảng Lao động Anh, là thành viên Quốc hội (MP) cho Nottingham South từ 1992 đến 2010.
 +</p>
 +
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Early_life">​ Cuộc sống ban đầu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Anh theo học trường Bootle Grammar for Boys (nay là Bootle High School) và học kinh tế tại Trent Polytechnic (nay là Đại học Nottingham Trent). Ông là Chủ tịch Hội sinh viên từ năm 1969–70. Sau khi tốt nghiệp năm 1972, ông trở thành một nhân viên cộng đồng, làm Trợ lý Tổng thư ký của Hội đồng Tự nguyện Nottingham từ 1970–4, và làm việc trong một dự án chống phá hoại từ 1974–8. Sau đó ông trở thành một sĩ quan nghiên cứu cho Hội đồng Bình đẳng chủng tộc của thành phố từ 1979–92.
 +</​p><​p>​ Ông gia nhập Đảng Lao động năm 1973 và được bầu làm ủy viên hội đồng quận vào năm 1985. Lần đầu tiên ông tranh luận về ghế cuối cùng của ông vào năm 1987.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Parliamentary_career">​ Sự nghiệp nghị viện </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Simpson ở bên trái của Đảng Lao động, là thành viên (và thủ quỹ sau) của Nhóm Chiến dịch Xã hội Chủ nghĩa và các hội đồng quản trị của cánh tả <i> Tạp chí </i>. Ý kiến ​​của Simpson chạy ngược với ý kiến ​​của người lao động. Vào giữa những năm 1990, ông đã dẫn đầu chiến dịch giữ lại từ ngữ ban đầu của khoản IV, và sau đó thành lập nhóm &​quot;​Lao động chống chiến tranh&​quot;,​ phản đối chiến tranh và chiếm đóng Afghanistan của Afghanistan.
 +</​p><​p>​ Vào ngày 31 tháng 10 năm 2006, Simpson là một trong 12 nghị sĩ Lao động để ủng hộ Cymru và cuộc gọi của Quốc gia Scotland để điều tra cuộc chiến Iraq. Simpson đã thông báo ý định của mình để đứng xuống tại cuộc Tổng tuyển cử tiếp theo. Trong một bức thư gửi cho các thành viên đảng bầu cử của mình, ông cảm thấy hiệu quả của ông sẽ lớn hơn bên ngoài quốc hội vận động cho những thay đổi chính sách môi trường cấp tiến, thay vì còn lại trên băng ghế sau. Một yếu tố khác đằng sau quyết định của ông là sự ra đời vào năm 2006 của một đứa con gái với người vợ thứ ba của mình. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Expenses_controversy">​ Chi phí gây tranh cãi </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Simpson đã được yêu cầu trả lại £ 500 đã bị cáo buộc đòi nợ quá nhiều trong các hóa đơn vệ sinh của người kiểm toán các chi phí của các nghị sỹ Sir Thomas Legg. Legg đã bị Simpson thách thức công khai từ chối trả lại tiền. Simpson đã đe dọa đưa Legg ra tòa về vấn đề này <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Personal_life">​ Cuộc sống cá nhân </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Simpson kết hôn với Pascale Quiviger, một tác giả người Pháp và người Canada, vào tháng 7 năm 2005 tại Newstead Abbey , ngôi nhà tổ tiên của Lord Byron. Họ có một con gái sinh vào tháng 1 năm 2006. Ông có hai con trai và một con gái từ một cuộc hôn nhân trước đó.
 +</p>
 +
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Video_clips">​ Đoạn video </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1245
 +Cached time: 20181128194233
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.448 seconds
 +Real time usage: 0.568 seconds
 +Preprocessor visited node count: 8310/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 19174/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2050/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 5/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 5793/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.179/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.96 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 533.484 ​     1 -total
 + ​49.00% ​ 261.388 ​     1 Template:​Infobox_MP
 + ​37.24% ​ 198.676 ​     3 Template:​Infobox
 + ​19.49% ​ 104.000 ​     1 Template:​Reflist
 + ​18.11% ​  ​96.610 ​    17 Template:​Infobox_officeholder/​office
 + ​17.08% ​  ​91.109 ​     2 Template:​Cite_web
 + ​11.90% ​  ​63.479 ​     1 Template:​Authority_control
 +  7.18%   ​38.300 ​     1 Template:​Other_people
 +  5.45%   ​29.085 ​     1 Template:​YouTube
 +  5.29%   ​28.224 ​     1 Template:​EngvarB
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​415117-0!canonical and timestamp 20181128194233 and revision id 855218440
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +</​HTML> ​ ~~NOCACHE~~
alan-simpson-ch-nh-tr-gia-ng-i-anh-wikipedia.txt · Last modified: 2018/12/03 17:14 (external edit)