User Tools

Site Tools


bellasf1271

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bellasf1271 [2018/12/18 08:25] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thành phố ở Texas, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Hudson Oaks </b> là một thành phố ở Hạt Parker, Texas, Hoa Kỳ nằm trong Metro-Fort Worth Metroplex. Dân số là 1.662 trong cuộc điều tra dân số năm 2010.  </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Hudson Oaks nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 32 ° 45′2 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 97 ° 41′49 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 32.75056 ° N 97,69694 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 32.75056; -97,69694 [19659011] (32,750427, -97,​696978). [19659012] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích 2,5 dặm vuông (6,5 km <sup> 2 </​sup>​). ​ </​p><​p>​ Thị trấn nằm gần Weatherford. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử  </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr> ​ </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 488 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 711 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 45,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.637 130,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.662 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1.5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Est. 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.251 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 35,4% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Điều tra dân số thập niên <sup id="​cite_ref-DecennialCensus_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ năm 2000, có 1.637 người, 546 hộ gia đình và 475 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 641,7 người trên mỗi dặm vuông (247,9 / km²). Có 569 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 223.0 / dặm vuông (86,2 / km²). Thành phần chủng tộc của thành phố là 96,09% da trắng, 0,79% người Mỹ gốc Phi, 0,37% người Mỹ bản địa, 0,43% người châu Á, 1,28% từ các chủng tộc khác và 1,04% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 3,97% dân số.  </​p><​p>​ Có 546 hộ gia đình trong đó 46,0% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 78,6% là vợ chồng sống chung, 4,2% có chủ hộ là nữ không có chồng và 13,0% là không có gia đình. 10,8% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 3,3% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 3,00 và quy mô gia đình trung bình là 3,23.  </​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được trải ra với 31,6% dưới 18 tuổi, 5,2% từ 18 đến 24, 29,0% từ 25 đến 44, 25,1% từ 45 đến 64 và 9,1% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 38 tuổi. Cứ 100 nữ giới thì có 103,1 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 102,7 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thành phố là 69.659 đô la, và thu nhập trung bình cho một gia đình là 74.688 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 57,292 so với $ 31,818 đối với nữ. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là $ 24,528. Khoảng 4,3% gia đình và 4,5% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 5,4% những người dưới 18 tuổi và 12,7% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Hudson Oaks được phục vụ bởi các khu học chánh độc lập Weatherford và Aledo. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_the_news">​ Trong bản tin </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Hudson Oaks là nơi xảy ra hai vụ giết người tự sát tương tự nhưng không liên quan.  </​p><​p>​ Vào ngày 16 tháng 7 năm 2002, Dee Etta Perez đã bắn và giết ba đứa con của mình trước khi sử dụng cùng một khẩu súng để tự sát.  </​p><​p>​ Vào ngày 29 tháng 5 năm 2007, Gilberta Estrada (25 tuổi) và bốn cô con gái Maria Teresa Estrada, Janet Frayre, Magaly Frayre và Evelyn Frayre (5 tuổi, 3 tuổi, 2 năm và 8 tháng) được tìm thấy treo cổ một tủ quần áo trong nhà di động của họ. Trẻ sơ sinh 8 tháng tuổi được tìm thấy còn sống và được đưa đến Trung tâm y tế Cook Children ở Fort Worth, Texas. Các cảnh sát trưởng và các nhà điều tra khác kết luận rằng vụ việc là một vụ giết người tự sát. [1]  [2] Đứa trẻ còn sống sót được đưa vào nhà nuôi dưỡng. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Public_utilities">​ Các tiện ích công cộng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Dịch vụ điện thoại chủ yếu được cung cấp bởi AT &amp; T  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1332 ​ Cached time: 20181212051448 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.444 seconds ​ Real time usage: 0.562 seconds ​ Preprocessor visited node count: 3987/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 52842/​2097152 bytes  Template argument size: 7452/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 12809/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.187/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 5.62 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 487.314 1 -total ​  ​59.68% 290.843 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​32.12% 156.519 1 Template:​Infobox ​  ​18.22% 88.800 5 Template:​Cite_web ​  ​12.76% 62.177 1 Template:​Short_description ​  9.11% 44.411 1 Template:​Convert ​  6.67% 32.509 2 Template:​Coord ​  5.16% 25.166 1 Template:​Parker_County,​_Texas ​  5.08% 24.751 1 Template:​US_Census_population ​  4.51% 21.964 1 Template:​US_county_navigation_box ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​136478-0!canonical and timestamp 20181212051448 and revision id 840771379 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre> ​ <​br>​ 
 +Tận dụng góc nhà với giá đỡ trang trí 
 +<a href="​https://​bellasofa.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​strong>​Ngôi nhà được xây lên nhờ vào việc liên kết các phần trong ngôi nhà lại với nhau, tuy nhiên phần <a title="​góc bức tường"​ href="​http://​tapchiadong.net/​tan-dung-goc-nha-voi-gia-do-trang-tri/">​góc của các bức tường </​a>​trong ngôi nhà thường bị lãnh quên vì nó quá hẹp để tìm một công năng phù hợp và mang tính hữu dụng với những góc tường này. Nhưng nếu bạn biết cách, bạn dễ dàng tận dụng nó để trở thành nơi lưu giữ đồ đạc cực thông minh.</​strong> ​ <p style="​text-align:​ center;"><​img class="​aligncenter"​ src="​http://​m.f13.img.vnecdn.net/​2014/​06/​05/​1-1-3366-1401954370.jpg"​ alt="​1-1-3366-1401954370.jpg"​ data-natural-="​ /></​p> ​ <p class="​Image"​ style="​text-align:​ center;">​Góc tường thường bị coi là góc "​chết"​ trong căn nhà nhưng nếu biết cách, bạn có thể biến nơi này thành trung tâm của phòng.</​p> ​ <img class="​aligncenter"​ src="​http://​m.f13.img.vnecdn.net/​2014/​06/​05/​1-2-8294-1401954371.jpg"​ alt="​1-2-8294-1401954371.jpg"​ data-natural-="​ />  <p class="​Image"​ style="​text-align:​ center;">​Hệ kệ chạy dọc qua các góc phòng trở thành nơi để đồ tiện ích cho phòng làm việc nhỏ.</​p> ​ <p style="​text-align:​ center;"><​img src="​http://​m.f13.img.vnecdn.net/​2014/​06/​05/​1-3-4829-1401954371.jpg"​ alt="​1-3-4829-1401954371.jpg"​ data-natural-="​ /></​p> ​ <p class="​Image"​ style="​text-align:​ center;">​Một vài ngăn gỗ đơn giản tạo nên góc đẹp mắt trong phòng khách.</​p> ​ <img class="​aligncenter"​ src="​http://​m.f13.img.vnecdn.net/​2014/​06/​05/​1-4-4772-1401954371.jpg"​ alt="​1-4-4772-1401954371.jpg"​ data-natural-="​ />  <div style="​text-align:​ center;"> ​ <p class="​Image">​Phòng làm việc tận dụng tối đa được góc tường.</​p> ​ </​div> ​ <img class="​aligncenter"​ src="​http://​m.f13.img.vnecdn.net/​2014/​06/​05/​2-1-4363-1401954371.jpg"​ alt="​2-1-4363-1401954371.jpg"​ />  <div style="​text-align:​ center;"> ​ <p class="​Image">​Với các căn phòng có nhiều mặt thoáng, những chiếc tủ góc sẽ giúp bạn mở được nhiều cửa sổ.</​p> ​ </​div> ​ <img class="​aligncenter"​ src="​http://​m.f13.img.vnecdn.net/​2014/​06/​05/​2-2-2793-1401954371.jpg"​ alt="​2-2-2793-1401954371.jpg"​ />  <div style="​text-align:​ center;"> ​ <p class="​Image">​Bạn không còn nhận ra các góc nhà với kiểu tủ trang trí dọc bức tường.</​p> ​ </​div> ​ <img class="​aligncenter"​ src="​http://​m.f13.img.vnecdn.net/​2014/​06/​05/​2-3-7057-1401954371.jpg"​ alt="​2-3-7057-1401954371.jpg"​ />  <div style="​text-align:​ center;"> ​ <p class="​Image">​Chỉ một góc phòng nhỏ nhắn cũng đủ để tạo nên nơi làm việc đáng yêu.</​p> ​ </​div> ​ <img class="​aligncenter"​ src="​http://​m.f13.img.vnecdn.net/​2014/​06/​05/​2-4-3564-1401954372.jpg"​ alt="​2-4-3564-1401954372.jpg"​ />  <div style="​text-align:​ center;"> ​ <p class="​Image">​Những chiếc kệ đơn giản đủ chứa được vô số sách vở.</​p> ​ </​div> ​ <img class="​aligncenter"​ src="​http://​m.f13.img.vnecdn.net/​2014/​06/​05/​q-1-7837-1401954372.jpg"​ alt="​q-1-7837-1401954372.jpg"​ />  <div style="​text-align:​ center;"> ​ <p class="​Image">​Những kiểu kệ rời cũng có thể khiến góc phòng thêm vui mắt.</​p> ​ </​div> ​ <img class="​aligncenter"​ src="​http://​m.f13.img.vnecdn.net/​2014/​06/​05/​q-8-1855-1401954372.jpg"​ alt="​q-8-1855-1401954372.jpg"​ data-natural-="​ />  <div style="​text-align:​ center;"> ​ <p class="​Image">​Góc nhà trở nên bắt mắt với các kiểu tranh ảnh, đồ trang trí.</​p> ​ </​div> ​ <p style="​text-align:​ center;"><​img src="​http://​m.f13.img.vnecdn.net/​2014/​06/​05/​y1-1-3827-1401954372.jpg"​ alt="​y1-1-3827-1401954372.jpg"​ /></​p> ​ <p class="​Image"​ style="​text-align:​ center;">​Phòng tắm không vuông vắn vẫn không chật chội với chiếc tủ âm tường.</​p> ​ <img class="​aligncenter"​ src="​http://​m.f13.img.vnecdn.net/​2014/​06/​05/​y1-2-6542-1401954372.jpg"​ alt="​y1-2-6542-1401954372.jpg"​ data-natural-="​ />  <​div> ​ <p class="​Image"​ style="​text-align:​ center;">​Kệ ở góc tăng thêm không gian để treo các vật dụng khác.</​p> ​ </​div>​ 
 +Tận dụng góc nhà với giá đỡ trang trí
bellasf1271.txt · Last modified: 2018/12/18 08:25 (external edit)