User Tools

Site Tools


bendale-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bendale-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/12/03 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<p> Vùng lân cận ở Toronto, Ontario, Canada </p>
 +<​p><​b>​ Bendale </​b>​còn được gọi là <b> Cedarbrae </​b>​là một khu dân cư ở phần phía đông của Toronto, Ontario, Canada. Nó nằm ở ngoại ô cũ của Scarborough. Nó nằm ở ngã tư đường Lawrence Avenue East và Brimley Road. Ranh giới của nó, như được định nghĩa bởi Thành phố, là Đại lộ Midland từ Lawrence, phía bắc đến Quốc lộ 401, phía đông tới McCowan, phía nam tới Lawrence, phía đông tới Tây Nguyên Creek, tây nam dọc theo Tây Nguyên Creek, sau đó đi theo một số đường phố song song với Creek, phía bắc đến Midland Avenue. Khu vực phía bắc Ellesmere thường được coi là khu trung tâm thành phố Scarborough,​ và không được xem xét trong bài viết lân cận này.
 +</​p><​p>​ Bendale được rút ngắn từ tên gốc <b> Benlomond </b> năm 1881, được đặt tên cho Benlomond. <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Description">​ Mô tả </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Khu vực này chủ yếu là khu dân cư . Trong số các khu dân cư, 39% là nhà liền kề và 42% là các chung cư. Dân số, như được ghi nhận trong năm 2011 là 27.876 <sup id="​cite_ref-cot-2011_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Khu vực này đa dạng về chủng tộc, giống như phần lớn Toronto, nhưng trước năm 2006, có lượng người nhập cư từ Nam Á cao hơn so với phần còn lại của Toronto. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Năm 2011 ngôn ngữ mẹ đẻ phổ biến nhất và ngôn ngữ nói ở nhà là Tamil <sup id="​cite_ref-cot-2011_2-1"​ class="​reference">​ [2] </​sup>​ </​p><​p>​ Các địa danh trong khu vực bao gồm Bệnh viện Scarborough ở Lawrence và McCowan. Bảo tàng Scarborough nằm ở Brimley phía bắc của Lawrence. Tọa lạc tại Midland và Lawrence là nhà thờ Hồi giáo Jame Abu Bakr Siddique Mosque. Tháp cao của nó có thể được nhìn thấy từ Brimley Road đến cầu vượt Lawrence Station.
 +</​p><​p>​ Một phần của khu phố được gọi là &​quot;​Ben Jungle&​quot;,​ nằm ở phía bắc của Lawrence Avenue giữa McCowan và Bellamy Roads, nơi tất cả các tên đường phố bắt đầu bằng Ben. Những ví dụ bao gồm:
 +</p>
 +<​ul><​li>​ Benleigh, Benshire và Ben Nevis Drives </li>
 +<li> Benfrisco, Benhur và Benorama Crescents </li>
 +<li> Benadair và Benprice Tòa án </li>
 +<li> Ben Stanton và Ben Doran Boulevards. </​li></​ul><​p>​ Ben Stanton là người xây dựng &​quot;​Ben Jungle&​quot;​ và tổ chức sinh nhật lần thứ 90 của mình với hàng xóm của khu rừng nhiệt đới.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Các trường công lập trong khu vực bao gồm Bendale Jr. PS, Bắc Bendale Jr. PS, Edgewood PS, Donwood JPS, Hunter&#​39;​s Glen JPS, Trung tâm đào tạo Highbrook (trước đây là SPS), Viện Kinh doanh và Kỹ thuật Bendale và David và Mary Thomson Collegiate Institute với hai sau này được sáp nhập.
 +</​p><​p>​ Các trường công lập Công giáo là Trường Công giáo St. Albert, Trường Công giáo St. Victor, Trường Công giáo St. Richard và Trường Công giáo St. Rose of Lima. Sinh viên tốt nghiệp của trường tham dự Jean Vanier Catholic Secondary School ở phía nam của khu phố.
 +</​p><​p>​ Jamiah Islamiyah của Scarborough là một chủng viện tư nhân nằm ở ngã tư giữa Đại lộ Lawrence và Đại lộ Midland. Chủng viện là một chi nhánh của nhà thờ Hồi giáo Jame Abu Bakr Siddique. Có hơn 400 học sinh theo học và khoảng 20 giáo viên. Nhà trường dạy Hifz (Ghi nhớ các Qur&#​39;​an) và các khóa học Alim (Giáo dục Hồi giáo cao hơn) <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Bendale"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​ Địa điểm lân cận với Bendale </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181128102618
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.360 seconds
 +Real time usage: 0.518 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3163/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 63540/​2097152 bytes
 +Template argument size: 10831/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 20/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 9949/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.137/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.98 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 405.872 ​     1 -total
 + ​64.44% ​ 261.558 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​30.80% ​ 125.009 ​     1 Template:​Infobox
 + ​19.02% ​  ​77.179 ​     1 Template:​Short_description
 + ​18.73% ​  ​76.020 ​     1 Template:​Reflist
 + ​17.46% ​  ​70.879 ​     4 Template:​Cite_web
 +  9.39%   ​38.127 ​     1 Template:​Comma_separated_entries
 +  8.99%   ​36.481 ​     5 Template:​Both
 +  8.31%   ​33.728 ​     1 Template:​Use_mdy_dates
 +  8.22%   ​33.363 ​     1 Template:​Coord
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​409793-0!canonical and timestamp 20181128102618 and revision id 866388060
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +</​HTML> ​ ~~NOCACHE~~
bendale-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/12/03 17:15 (external edit)