User Tools

Site Tools


benno-von-arent-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

benno-von-arent-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/12/03 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Benno von Arent </b> (19 tháng 7 năm 1898 - 14 tháng 10 năm 1956) là một đạo diễn phim, nghệ sĩ, kiến ​​trúc sư, nhà thiết kế người Đức và là thành viên của Đảng Quốc xã và SS.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Early_life">​ Đầu đời </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Arent được sinh ra <b> Benno Georg Eduard Wilhelm Joachim von Arent </b> tại Görlitz ngày 19 tháng 7 năm 1898, con trai của một đại tá Phổ cũng tên là Benno von Arent (1868-1904) và cháu của một vị tướng trung tướng Phổ tên là Benno von Arent.
 +</​p><​p>​ Arent đã chiến đấu trong Thế chiến thứ nhất và sau đó gia nhập Freikorps và Reichswehr. Trong thời gian thất nghiệp cao, ông làm việc trong số các công việc khác với tư cách là một nhân viên bán xe và học cùng với tư cách là người tự học nghề của một kiến ​​trúc sư. Năm 1923, ông đã làm việc như một người đánh giá ở nhiều rạp khác nhau trên khắp Berlin, ban đầu không thành công. Ông cũng trở thành một thành viên của Liên đoàn dân quân völkisch-minded và anti-Semitic Militant cho Văn hóa Đức.
 +</p>
 +
 +<p> Năm 1931, ông gia nhập SS và 1932 trong NSDAP. Cùng năm đó, ông trở thành một trong những người sáng lập của <i> Bund nationalsozialistischer Bühnen- und Filmkünstler </i> (&​quot;​Liên minh các nghệ sĩ sân khấu xã hội và nghệ sĩ điện ảnh&​quot;​),​ được đổi tên thành <i> Kameradschaft der Deutschen Künstler </i> (&​quot;​Học bổng của các nghệ sĩ Đức&​quot;​) sau khi Hitler lên nắm quyền vào năm 1933.
 +</​p><​p>​ Sau khi một số nhiệm vụ cá nhân cho Adolf Hitler năm 1936, Arent được bổ nhiệm <i> Reichsbühnenbildner </i> (&​quot;​Reich Stage Designer&​quot;​),​ một tiêu đề được dự định chủ yếu để nhấn mạnh vị trí gương mẫu của Arent như một nhà thiết kế và outfitter. Thỉnh thoảng, Hitler áp đặt thiết kế sân khấu của riêng mình vào một mối quan hệ giữa giáo viên và sinh viên, một mối quan hệ có thể giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của Arent. Hitler mô tả ông là một trong những nhà thiết kế sân khấu vĩ đại nhất. Arent, người có quan điểm nghệ thuật đã được chia sẻ và có thể chịu ảnh hưởng của Hitler, ủng hộ một phong cách thực tế, thường hoành tráng trong bộ và trang phục của riêng mình. Tuy nhiên, cuối cùng ông không thể phát triển phong cách riêng của mình, một phần là do sự bùng nổ của Thế chiến II, và vì sự cạnh tranh trong lĩnh vực chuyên môn của ông.
 +</​p><​p>​ Nhiệm vụ của ông là một nhà thiết kế trang trí đường phố trong các cuộc tuần hành lớn cũng có ảnh hưởng đến phong cách sân khấu của ông. Ông cũng là nhà thiết kế của bộ đồng phục ngoại giao cho Bộ Ngoại giao. Ngày 20 tháng 4 năm 1937, ông nhận danh hiệu giáo sư như nhiều quan chức văn hóa phát xít hàng đầu khác. Ngoài trách nhiệm của đảng, Arent tiếp tục làm việc như một kiến ​​trúc sư. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là thiết kế của Nhà Berlin của Mặt trận Lao động Đức (DAF). Vào mùa xuân năm 1939, Arent được bổ nhiệm làm &​quot;​Ủy viên thời trang Reich&​quot;,​ một văn phòng sắp bị chấm dứt do chiến tranh.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Wartime_years_and_death">​ Năm tháng và cái chết [194599003] [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Trong Thế chiến II, Arent, người đã là thành viên của SS từ năm 1931, gia nhập đội ngũ Heinrich Himmler. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1941, ông chứng kiến ​​vụ giết người và người Do thái gần Minsk. Năm 1944, ông chiến đấu trong Waffen-SS và được bổ nhiệm làm <i> SS-Oberführer. </i> Gần cuối cuộc chiến, ông rơi vào chế độ giam cầm của Liên Xô, từ đó ông được thả vào năm 1953. Năm 1956, một quá trình denazification được bắt đầu chống lại Arent ở Berlin. Ngay sau khi tuyên án, Arent qua đời tại Bonn, Đức <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (September 2018)">​ trích dẫn </​span></​i>​] </​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​ Ernst Klee: <i> Das Kulturlexikon zum Dritten Reich. Wer chiến tranh là vor und nach 1945 </i>. S. Fischer, Frankfurt am Main 2007, S. 19. </li>
 +<​li><​i>​ Benno von Arent </i> trong <i> Quốc tế Biographisches Archiv </i> 50/1956 nôn 3. Dezember 1956, im Munzinger-Archiv (Artikelanfang frei abrufbar) </li>
 +<li> Sebastian Werr: <i> Anh hùng xứ Weltsicht. Hitler und die Musik </i>. Boehlau, Wien 2014, S. 172–175 </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_Links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181128190343
 +Cache expiry: 86400
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.248 seconds
 +Real time usage: 0.346 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1459/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 19705/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1848/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 8/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.102/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.66 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 297.152 ​     1 -total
 + ​53.36% ​ 158.559 ​     1 Template:​Infobox_person
 + ​37.12% ​ 110.290 ​     1 Template:​Infobox
 + ​19.69% ​  ​58.495 ​     1 Template:​Citation_needed
 + ​17.94% ​  ​53.303 ​     5 Template:​Br_separated_entries
 + ​17.64% ​  ​52.417 ​     1 Template:​Fix
 + ​16.78% ​  ​49.869 ​     1 Template:​Authority_control
 + ​10.83% ​  ​32.181 ​     2 Template:​Category_handler
 +  8.27%   ​24.573 ​     1 Template:​Germany-Nazi-politician-stub
 +  8.17%   ​24.282 ​     2 Template:​Asbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​414102-0!canonical and timestamp 20181128190343 and revision id 861505641
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +<br>
 +</​HTML> ​ ~~NOCACHE~~
benno-von-arent-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/12/03 17:15 (external edit)