User Tools

Site Tools


bi-t-th-n-t-ng-ang-m-fan-i-m-a-b-o-x-y-c-u-ti-n-di-chuy-n-sau-m-nh-c

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bi-t-th-n-t-ng-ang-m-fan-i-m-a-b-o-x-y-c-u-ti-n-di-chuy-n-sau-m-nh-c [2018/12/03 17:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div>​
  
 +<!-- Kham pha -->
 +
 +
 +<​p>​Đoạn video ngắn được người hâm mộ của Mỹ Tâm ghi lại khi cùng nhau đợi thần tượng ra về sau show diễn tối 25/11 vừa qua hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía cộng đồng mạng. <span style="">​Cụ thể, trong thời tiết khắc nghiệt, mưa lớn khiến nước ngập cao, vì biết sức khoẻ của thần tượng không tốt, người hâm mộ của giọng ca "​Đừng hỏi em" đã không quản ngại trực chờ sẵn, chu đáo "xây cầu" cho cô bước qua để tránh ướt người. </​span></​p><​p><​span style="">​Hình ảnh fan "​đội mưa", nối ghế đá hay cầm từng viên gạch xếp ngay cạnh xe hơi chở Mỹ Tâm khiến cô vô cùng xúc động khi bước ra.</​span><​span style="">​ Cô không chỉ dành lời cảm ơn, hỏi thăm các fan mà còn “trách yêu” ngược lại rằng đã bão mà còn ra đứng đợi mình. </​span></​p><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​VideoStream"​ embed-type="​4"​ data-width="​600px"​ data-height="​400px"​ data-vid="​kenh14/​2018/​11/​26/​1-15432287169401260312148-0f3f5.mp4"​ data-info="​6d7aa5c0f16711e8a7940fa769e9be11"​ data-autoplay="​false"​ data-removedlogo="​false"​ data-location=""​ data-displaymode="​0"​ data-thumb="​https://​video-thumbs.mediacdn.vn/​kenh14/​2018/​11/​26/​1-15432287169401260312148-0f3f5.jpg"​ data-contentid=""​ data-namespace="​kenh14"​ data-originalid="​7"​ data-layout="​square"​ data-src="​https://​vcplayer.mediacdn.vn/​1.1/?​_site=kenh14&​amp;​vid=kenh14/​2018/​11/​26/​1-15432287169401260312148-0f3f5.mp4&​amp;​autoplay=false&​amp;​poster=https://​video-thumbs.mediacdn.vn/​kenh14/​2018/​11/​26/​1-15432287169401260312148-0f3f5.jpg&​amp;​_info=6d7aa5c0f16711e8a7940fa769e9be11"><​div class="​VideoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]">​Fan Mỹ Tâm "​đội mưa" xây "​cầu"​ cho thần tượng ra về giữa thời tiết ngập lụt.</​p></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode LayoutAlbumWrapper alignJustify"​ style=""​ type="​LayoutAlbum"><​div class="​LayoutAlbumContent"><​div class="​LayoutAlbumRow"><​figure class="​LayoutAlbumItem"><​img style="​height:​ 382px; width: 356.062px;"​ title=""​ alt=""​ src="​https://​kenh14cdn.com/​thumb_w/​660/​2018/​11/​26/​anh-chup-man-hinh-2018-11-26-luc-171824-1543229091589482569412.png"​ url="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​26/​anh-chup-man-hinh-2018-11-26-luc-171824-1543229091589482569412.png"​ w="​302"​ h="​324"​ photoid="​4c772690-f168-11e8-976b-5397268f1eab"/><​figcaption/></​figure><​figure class="​LayoutAlbumItem"><​img style="​height:​ 382px; width: 285.5px;"​ title=""​ alt=""​ src="​https://​kenh14cdn.com/​thumb_w/​660/​2018/​11/​26/​4671579920946373472467101956740078755643392n-15432290777351287860951.jpg"​ url="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​26/​4671579920946373472467101956740078755643392n-15432290777351287860951.jpg"​ w="​720"​ h="​960"​ photoid="​4429e810-f168-11e8-939b-ad76e522bead"/><​figcaption/></​figure></​div></​div><​div class="​LayoutAlbumCaptionWrapper"><​p class="​LayoutAlbumCaption"​ data-placeholder="​[nhập chú thích]">​Fan của Mỹ Tâm không quản mưa gió, xếp từng viên gạch trước xe thần tượng...</​p></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​26/​470246352731280202177419171646581772910592n-15432291329371943295817.jpg"​ id="​img_650b43d0-f168-11e8-ae3f-5396929667d2"​ w="​720"​ h="​960"​ alt="​Chu đáo như FC Mỹ Tâm: Biết thần tượng đang ốm, fan đội mưa bão xây cầu để tiện di chuyển sau đêm nhạc - Ảnh 3." title="​Chu đáo như FC Mỹ Tâm: Biết thần tượng đang ốm, fan đội mưa bão xây cầu để tiện di chuyển sau đêm nhạc - Ảnh 3." rel="​lightbox"​ photoid="​650b43d0-f168-11e8-ae3f-5396929667d2"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​26/​470246352731280202177419171646581772910592n-15432291329371943295817.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]">​... hay nối từng ghế đá sát lại để cô bước qua sau show diễn.</​p></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode GifPhoto"​ style=""​ type="​Photo"><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]">​Mỹ Tâm xúc động bước qua "cây cầu" đặc biệt này, không ngừng cảm ơn và hỏi thăm người hâm mộ.</​p></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​26/​s-15432291911991119844033.jpg"​ id="​img_87745100-f168-11e8-b7f4-5f710299855c"​ w="​638"​ h="​960"​ alt="​Chu đáo như FC Mỹ Tâm: Biết thần tượng đang ốm, fan đội mưa bão xây cầu để tiện di chuyển sau đêm nhạc - Ảnh 5." title="​Chu đáo như FC Mỹ Tâm: Biết thần tượng đang ốm, fan đội mưa bão xây cầu để tiện di chuyển sau đêm nhạc - Ảnh 5." rel="​lightbox"​ photoid="​87745100-f168-11e8-b7f4-5f710299855c"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​26/​s-15432291911991119844033.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]">​Mỹ Tâm xinh đẹp, rạng rỡ trong đêm diễn tối 25/11 dù sức khoẻ chưa thực sự ổn định.</​p></​div></​div>​
 +
 +
 +
 +</​div><​script>​
 +(runinit = window.runinit || []).push(function () {
 +var footerFbSdk = {
 +isLoaded: false,
 +init: function () {
 +var me = this;
 +$(window).scroll(function () {
 +if ($('​.k14-home'​).length > 0 && $('#​liSuKien'​).length > 0) {
 +var pScrollCuon = $(window).scrollTop();​
 +var liSuKienTop = $('#​liSuKien'​).offset().top;​
 +if (pScrollCuon >= liSuKienTop && !me.isLoaded) {
 +me.LoadFbSdk();​
 +me.isLoaded = true;
 +}
 +}
 +else if (!me.isLoaded) {
 +me.LoadFbSdk();​
 +me.isLoaded = true;
 +}
 +});
 +},
 +LoadFbSdk: function () {
 +(function (d, s, id) {
 +var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];​
 +if (d.getElementById(id)) return;
 +js = d.createElement(s);​ js.id = id;
 +js.src = "​http://​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js#​xfbml=1&​version=v2.8";​
 +fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);
 +}(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));​
 +}
 +};
 +
 +footerFbSdk.init();​
 +});
 +</​script>​
 +</​HTML> ​ ~~NOCACHE~~
bi-t-th-n-t-ng-ang-m-fan-i-m-a-b-o-x-y-c-u-ti-n-di-chuy-n-sau-m-nh-c.txt · Last modified: 2018/12/03 17:15 (external edit)